ដឹងទេ? ជាងកាត់សក់ស្តេចប៊្រុយណេ មកពីប្រទេសណា

ប៊្រុយណេ៖ ស្តេចប្រេងកាតប៊្រុយណេ ត្រូវបានគេដឹងថា ជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យស្តម្ភ ច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក សូមតែឡាន និងស្បែកជើងក៏ស្រោបទៅដោយមាសដែរ។

អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះ សូម្បីព្រះអង្គកាត់ព្រះកេសា ត្រូវរកជាងមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដែរ ហើយបើនិយាយពីការចំណាយពីការកាត់សក់ម្តងវិញនោះ គឺ ៤ម៉ឺន២ពាន់ដុល្លារ ក្នុងរយៈចន្លោះ ៤សប្តាហ៍ ទៅ ៦សប្តាហ៍ម្តង៕

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *