សាទរ៖ សោម៉ា ឆ្លងទៅវគ្គបន្ត

ភ្នំពេញ៖ ទើបតែវ័យ ១៦ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជន លីន សោម៉ា ត្រូវបានគណៈកម្មការទទួលស្គាល់មានសម្លេងយ៉ាងពីរោះ និងចេះបក់បែនគ្រប់កាលៈទេសៈទៀតផង។

ទន្ទឹមនោះ ក៏មានការបោះឆ្នោតគាំទ្រ ពីបងប្អូនទស្សនិកជន ឲ្យ សោម៉ា មានឱកាសអាចបន្តទៅវគ្គមួយទៀត។ គួរបញ្ជាក់ថា បេក្ខនារី សោម៉ា ប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី៣ វគ្គឡាយសូ សប្តាហ៍ទី៣៕

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *