សឿន វីតា រងរបួសធ្ងន់ ក្នុង…

ភ្នំពេញ៖ តារាសម្តែងសម្បូរពុកមាត់ និងពុកចង្កា សឿន វីតា បានធ្វើអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំលស់ព្រលឹង ខណៈតារាសម្តែងរូបនេះ បង្ហោះរូបដេកដួលនៅ​លើដី ទាំងប្រាណប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាម បណ្តាលឲ្យមហាជនច្រឡំតារារូបនេះជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយជាក់ជាមិនខាន។

តែផ្ទុយទៅវិញ បន្ទាប់ពីមើលរូបចុះឡើងៗ និងអានអក្សរដែលលោក សឿន វីតា បានសរសេរទើបដឹងថា ទិដ្ឋភាពលោកដេកសន្ធឹងទាំងខ្លួនប្រឡាក់ឈាមនោះ គឺជាឈុតសម្តែងតែប៉ុណ្ណ។ ក្នុងសារលោកបានសរសេរថា «រឿងណាក៏ស្លាប់នឹងជាប់គុកដែរខ្ញុំ»។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *