បើចង់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដ៏សាហាវ គួរតែ…

ភ្នំពេញ៖ មហាជនថា​ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពសាហាវបុកគ្នា គឺជំរុញឲ្យមត្តកិច្ចពិនិត្យទឹកនោមមើលសាធាតុញៀនដល់អ្នកបើកបរ​ ព្រោះកន្លងមកអ្នកបើកបរច្រើនដែរលេងថ្នាំ។ ទាំងនេះជារូបភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នា៖

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *