ចំណាស់ហ្នឹងហើយ! មិនគិតទៅវត្ត គិតបែកស្លុយ

កម្ពុជា​៖ នឹកឃើញហួសថ្លែង បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ បានរំលោភក្មេងស្រីអាយុ ៥ឆ្នាំ បានសម្រេចរហូដល់ ២ដង។ ខណៈលោកតាល្មោភកាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន និងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយ។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *