ម៉ានិត ប្រកាសលាឈប់ពីហង្សមាស ក្រោយ…

ភ្នំពេញ៖ កាលម៉ោងមុននេះ បន្តិច លោក ម៉ុង ម៉ានិត ប្រកាសលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនហង្សមាស ក្រោយចប់កុងត្រារយៈពេល ៥ឆ្នាំ។ តារាចម្រៀងរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា «ការឈប់នេះ គ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយ គឺជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំ»។ យ៉ាងណាតារាចម្រៀង ម៉ានិត មិនទាន់បង្ហើបគម្រោងចេញចូលទៅផលិតកម្មណាមួយឡើយ។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *