រកអុសប្រទះចង្ក្រានហ្គាស៖ វិធីផ្សាំមែកក្រូច ងាយៗ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ (មានវីដេអូ)

កម្ពុជា៖ ថ្ងៃនេះ យូហ្វីដ សូមបង្ហាញចំណេះដឹងមួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា នូវវិធីសាស្ត្រងាយៗ ក្នុងការផ្សាំក្រូចឆ្មា យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ រយៈពេល ១៥-២០ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ វាអាចដុះឫស្ស និងអាចយកទៅដាំបាន ឆាប់ទទួលបានផ្លែផ្កា។

ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អជាទីគាប់ចិត្ត សូមបងប្អូនអនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗ តាមការរៀបរាប់របស់លោក «Vuthy ka sy kor» ក្នុងវីដេអូនេះ! សូមទស្សនាវីដេអូ!!

ប្រភព៖ វីដេអូដើមរបស់លោក Vuthy ka sy kor

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *