មិនបានស្តាប់តិចស្តាយ៖ គន្លឹះដើម្បីបញ្ចៀសហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ជីវិតគ្រួសារមានការលំបាកណាស់ ក្នុងន័យនេះមិនបានសំដៅលើទ្រព្យសម្បតិ្តទេ ពោលគឺនិយាយអំពីភាពមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នា ភាពប្រកាន់ច្រើន និងហិង្សា​ក្នុងគ្រួសារជាដើម។

ដើម្បីបញ្ចៀសរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះ ថ្ងៃនេះ យូហ្វីដ សូមបង្ហាញវីដេអូ១ ជូនអស់លោកលោកស្រី ជាពិសេសគូស្វាមីភរិយាថ្មោងថ្មី គួរតែត្រងត្រាប់ស្តាប់​ឲ្យបានម៉ត់ចត់​និងយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នា បើមានចំណុចណាល្អអាចយកទៅអនុវត្តបាន ប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថា មិនល្អ គ្មានប្រយោជន៍ បោះចោល​ទៅក៏គ្មានខាតអ្វីដែរ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

Posted by LPS Cambodia CO., on Wednesday, August 9, 2017

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *