ស្មានមានតែព្រះអង្គ ឡុង ចន្ថា ទេសនាកំប្លែង! សង្ឃមួយអង្គទៀត កំប្លែងលើស ឡុង ចន្ថា ១០ដង (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ស្មានតែមានព្រះមហាថេរបញ្ញោ ឡុង ចន្ថា ដែលមានទេសនាបែបកំប្លែង ធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសើចស្ងួតជើងធ្មេញ ពោលគឺកំប្លែងលើសនាយ ពាក់មីទៀត ឥឡូវនេះ លេចព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត ដែលមានទេសនាបែបកំប្លែងដែរ។

តែទោះជាយ៉ាងណា សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងធ្វើការិះគន់ ព្រោះព្រះអង្គមិនបានទេសនាបង្កចលាចលក្នុងសង្គមឡើយ ពោលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទ បានសប្បាយរីករាយ និងជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *