ព្រាបនាំសារ បំពាក់ឧបករណ៍ទំនើប ត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់មុខសារមន្ទីរ

តាកែវ៖ ព្រាបនាំសារមួយក្បាលត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងមុខសារមន្ទីរអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី២០ មីនា ២០១៨។ សត្វព្រាបនោះមានលេខសម្គាល់ Thailand T2016 បំពាក់ឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់។ ទាក់ទិនរឿងនេះមិនមានការបកស្រាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេ។

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *