ម្ចាស់ថ្លៃអើយយូរហើយទើបដឹងថាលោក ដួង សុខគា មានជំនាញរូបវិទ្យា (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ លេងសើចម៉េចបានពិធីករ ដួង សុខគា ធ្វើឲ្យបងប្អូនទប់សំណើចមិនបាន ខណៈលោកយករូបមន្តរូបវិទ្យាមួយចំនួនមកធ្វើការបកស្រាយជាលក្ខណៈកំប្លែង។ ចង់ដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពបកស្រាយបានប៉ុណ្ណា សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា!!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *