វិធីចិញ្ចឹមក្តាន់ងាយៗ ជឿជាក់ថាបងប្អូនជាធ្វើបាន

បរទេស៖ ថ្ងៃនេះ យូហ្វីដ សូមបង្ហាញពីវិធីចិញ្ចឹមសត្វក្តាន់ងាយៗ ស្រួលៗ មិនចាំបាច់ចំណាយច្រើន តែអាចទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់គួរជាទីគាប់ចិត្ត។ ក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្តាន់តូចមួយ បុរសម្នាក់បានដាក់បំពង់ទឹកម្សៅឲ្យកូនក្តាន់ផឹក ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំធាត់ មិនយូរទេ ប្រហែល១ឆ្នាំ យើងអាចលក់បានវាហើយ។

 

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

Posted by Beautiful Photography on Tuesday, March 13, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *