មើលចុះ! ឆ្កែកន្ទុយខ្វៀននៅតែខ្វៀន ប្រុសក្បត់នៅតែក្បត់ (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ គេថា ឆ្កែកន្ទុយខ្វៀននៅតែខ្វៀន ទោះវ៉ៃឲ្យងាប់ក៏នៅតែខ្វៀន។ ក្នុងន័យនេះចង់ប្រៀបធៀបថា មនុស្សខូច ធ្លាប់ក្បត់ចិត្តគេ នៅតែមិនចោលចរិក មុន និងក្រោយក្បត់ទៀត។ បងប្អូនមើលចុះបុរសសង្ហានេះ មុខស្អាតបាតតែចិត្តកខ្វក់ដូចលាមក ខណៈកំពុងឱបថើមជាមួយសង្សារយកស្តាំទៅស្ទាបគូទនារីផ្សេង! ធ្វើអញ្ចឹងសមទេ?

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

😲😲😲😲😲😲

Posted by Internet TV on Tuesday, January 2, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *