ទស្សនាល្បែងឆ្គួតៗ ទាំង៦នេះ សូមកូនខ្មែរកុំយកតម្រាប់តាមអី! (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ជៀសបានជៀសទៅបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ នេះមិនមែនជាល្បែងលេងកម្សាន្តដើម្បីឲ្យសប្បាយរីករាយទេ ប៉ុន្តែវាជាល្បែងអាសអាភាសន៍។ ប្រសិនបើបងប្អូនយកលេងនេះមកលេងស្រុកខ្មែរ ច្បាស់ណាស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយលែងស្គាល់ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ បោះអង្គញ់ ទាញព្រ័ត ចោលឈូងហើយ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងលេង។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

Posted by Khai Nguyen on Saturday, February 3, 2018

Posted by Khai Nguyen on Sunday, February 4, 2018

Posted by Khai Nguyen on Monday, March 19, 2018

Posted by Khai Nguyen on Saturday, February 3, 2018

Posted by Khai Nguyen on Tuesday, March 20, 2018

Posted by Khai Nguyen on Sunday, March 25, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *