បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកទាយមើលថា តើអ្នកទាំង៣ មួយណាឆ្លាតជាងគេ? (មានវីដេអូ)

នេះគ្រាន់តែជាសំណើចសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺមិនមែនជាព័ត៌មានអ្វីនោះទេ។ តែយ៉ាងណា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកទាយមើលថា តើអ្នកទាំង៣ មួយណាឆ្លាតជាងគេ? ក្នុងការលេងល្បែងនេះ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!

Posted by Merl Komsan Daily on Saturday, March 17, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *